• Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
Dnia 25. maja 2018 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27. kwietnia 2016r. W związku z tym w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego a art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO pragniemy przekazać informację na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przekazywanych nam przez Ciebie na łamach strony internetowej www.tessita.com.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest Studio TESSITA Justyna Głogowska, 42202 Częstochowa, ul. Kniaziewicza 11, REGON 243477662, NIP 773 201 48 38, właściciel sklepu internetowego www.tessita.com.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na naszym sklepie www.tessita.com


Jaki
jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowy przez Studio TESSITA Justyna Głogowska ?
Zbieramy tylko niezbędne dane do realizacji określonych celów. Twoje dane są nam potrzebne, aby zrealizować umowę kupna – sprzedaży zawartej w momencie złożenia zamówienia na naszym sklepie tessita.com , do kontaktowania się z Tobą w sprawach dotyczących zamówień oraz do celów marketingowych takich jak mailing czy remarketing.

Do kiedy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będziemy przetwarzać bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Ciebie chęci ich usunięcia.


Czy będziemy udostępniać Twoje dane osobowe innym firmom?
Dane zostaną udostępnione tylko tym podmiotom, które są niezbędne w realizacji naszych celów oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli: usługi płatnicze, kredytowe, kurier, poczta, dostawca systemu sprzedażowego ERP, programista. Twoje dane nigdy nie zostaną udostępnione innym podmiotom handlowym.

Gdzie można złożyć skargę?
Skargi można kierować w chwili obecnej do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Wkrótce zostanie powołany Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdzie będzie można zgłaszać skargi.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Studio TESSITA Justyna Głogowska. z siedzibą w: 42-202 Częstochowa, ul. Kniaziewicza 11, identyfikującą się nr NIP: 773 201 48 38. 

§ 1 Definicje

        1.        

Administrator - oznacza Studio TESSITA Justyna Głogowska, ul. Kniaziewicza 11, 42-202 Częstochowa, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, REGON 243477662, NIP 773 201 48 38 , który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

            2.        

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

            3.        

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

            4.        

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 

            5.        

Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.tessita.com .

            6.        

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

            7.        

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§ 2

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

            1.        

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

            2.        

Administrator wykorzystuje jeden typ plików cookies:

            a)        

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

            3.        

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

§ 3

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 

            1.        

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

            2.        

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

            a)        

Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

            b)        

Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

            3.        

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

            4.        

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

 

§ 4

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

            1.        

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Przeglądarka Internet Explorer

Przeglądarka Mozilla FireFox

Przeglądarka Chrome

Przeglądarka Safari

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Bing

 

            2.        

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

            3.        

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 

§ 5

Dane osobowe - Ochrona danych osobowych   

 

1. 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Studio TESSITA Justyna Głogowska danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia. Również w celu informowania o nowych promocjach, usługach i produktach przez sklep tessita.com, jeśli klient wyrazi na to zgodę. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowch.

 

2.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

 

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – www.tessita.com

 

3. Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Studio TESSITA Justyna Głogowska, z siedzibą w Częstochowie pod adresem: ul. Kniaziewicza 11, 42-202 Częstochowa. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.